RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HAYA M. Bukowski i Wspólnicy Sp.J. z siedzibą w Górkach 5A, 66-431 (dalej jako HAYA).

2. HAYA wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Można kontaktować się z nim w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. Kontakt z Inspektorem na adres e-mail: rodo@haya.pl

3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez HAYA. Podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Przechowywane będą przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w związku z zadanym pytaniem, a w celach archiwizacyjnych nie dłużej niż przez 3 lata. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi i prowadzenie korespondencji.
Państwa adres e-mail może być wykorzystywany do przesyłania informacji handlowych, ale wyłącznie w przypadku wyrażenia Waszej zgody na to (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Dane na potrzeby przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na tego typu operacje.

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

- Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
- Sprostowania (poprawiania) swoich danych.
- Żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
- Przenoszenia danych.
- Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

5. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.